افزایش قیمت ها به دلیل نرخ دلار

متأسفانه به دلیل افزایش نرخ دلار، مجبور به افزایش حداقلی قیمت ها شدیم.
امیدواریم با کاهش نرخ دلار، با قیمت های مناسب تر، به مشتریان عزیزمان، خدمت رسانی کنیم.

11th Nov 2018