سرور مجازی

بسته 1

2 گیگابایت رم
2 هسته پردازنده
20 GB هارد SSD یا 50 GB هارد HDD
پهنای باند نامحدود منصفانه
دیتاسنتر آسیاتک

بسته 2

4 گیگابایت رم
4 هسته پردازنده
60 GB هارد SSD یا 150 GB هارد HDD
پهنای باند نامحدود منصفانه
دیتاسنتر آسیاتک

بسته 3

8 گیگابایت رم
8 هسته پردازنده
100 GB هارد SSD یا 250 GB هارد HDD
پهنای باند نامحدود منصفانه
دیتاسنتر آسیاتک

بسته 4

12 گیگابایت رم
12 هسته پردازنده
120 GB هارد SSD یا 350 GB هارد HDD
پهنای باند نامحدود منصفانه
دیتاسنتر آسیاتک

بسته 5

16 گیگابایت رم
16 هسته پردازنده
200 GB هارد SSD یا 500 GB هارد HDD
پهنای باند نامحدود منصفانه
دیتاسنتر آسیاتک