هاست لینوکس خارج

هاست لینوکس خارج

هاست لینوکس 1 گیگابایت

 • دامنه 1 عدد
 • فضا 1 گیگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور انگلیس

هاست لینوکس 3 گیگابایت

 • دامنه 1 عدد
 • فضا 3 گیگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور انگلیس

هاست لینوکس 5 گیگابایت

 • دامنه 1 عدد
 • فضا 5 گیگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور انگلیس

هاست لینوکس 10 گیگابایت

 • دامنه 1 عدد
 • فضا 10 گیگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور انگلیس

هاست لینوکس 20 گیگابایت

 • دامنه 1 عدد
 • فضا 20 گیگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور انگلیس