هاست لینوکس

لینوکس 1 گیگابایت

دامنه 1 عدد
فضا 1 گیگابایت
زیر دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
پهنای باند نامحدود منصفانه
کنترل پنل cPanel
موقعیت سرور ایران

لینوکس 3 گیگابایت

دامنه 1 عدد
فضا 3 گیگابایت
زیر دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
پهنای باند نامحدود منصفانه
کنترل پنل cPanel
موقعیت سرور ایران

لینوکس 5 گیگابایت

دامنه 1 عدد
فضا 5 گیگابایت
زیر دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
پهنای باند نامحدود منصفانه
کنترل پنل cPanel
موقعیت سرور ایران

لینوکس 10 گیگابایت

دامنه 1 عدد
فضا 10 گیگابایت
زیر دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
پهنای باند نامحدود منصفانه
کنترل پنل cPanel
موقعیت سرور ایران

لینوکس 20 گیگابایت

دامنه 1 عدد
فضا 20 گیگابایت
زیر دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
پهنای باند نامحدود منصفانه
کنترل پنل cPanel
موقعیت سرور ایران